Kvalitetsarbetet genomsyrar allt vi gör

Kvalitetsarbetet involverar alla medarbetare och integreras i verksamheten genom bland annat kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöråd, kvalitetssamtal med samtliga medarbetare och arbetsplatsträffar.

Dokumentation sker med moderna IT-baserade verktyg och blir det kvitto vi behöver för att alltid ha uppdaterad, spårbar information till hands och sätta upp nya, ännu högre kvalitetsmål inför framtiden.

Kundnöjdhet

Hur de omsorgstagare som finns i våra verksamheter upplever våra tjänster är det yttersta måttet på hur vi lyckas i vårt kvalitetsarbete och vad vi kan göra bättre. Vi lägger därför stor vikt vid kvalitetsundersökningar där de själva berättar vad de tycker om den service, stöd, omsorg och vård som de får. Det är också viktigt för oss att fånga upp och hantera potentiella risker i verksamheten som kan påverka vårt kvalitetsarbete negativt.

Kundombudsman för trygghet

Ambea har en kundombudsman. Kundombudsmannen finns för att ge våra omsorgstagare och deras närstående extra stöd och hjälp vid behov. Till Kundombudsmannen kan man vända sig med både positiva och negativa synpunkter om till exempel medarbetare, aktiviteter, maten eller omvårdnaden.