En fortsatt vård och omsorg på dagens nivå kräver en omfattande tillväxt och nya arbetssätt. Ambea tror på samverkan och att vi tillsammans kan hitta de bästa lösningarna på de gemensamma utmaningar som vårt samhälle står inför.

Vi vill ta en aktiv roll för att bidra med ny kunskap och nya perspektiv som utformar och utvecklar framtidens omsorg. Exempel på frågor som vi driver är arbetsmetodik och bemötandet av kunder till exempel genom Demensakademien och vårt initiativ med Mat som hemma, som lyfter måltidens betydelse för ökad livskvalitet.

Genom vår utbildningsverksamhet Lära bedriver vi utbildning av vård- och omsorgspersonal samt medverkar i forskning inom området.

Att skapa trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för våra omsorgstagare i vardagen är utgångspunkten när vi satsar på och deltar i projekt inom välfärdsteknik.

Det kan handla om teknik för att underlätta medarbetarnas arbete och frigöra tid som när dokumentation göras på en Ipad direkt i mötet med omsorgstagare. Olika appar används i projekt för säkrare läkemedelsanvändning, för att omsorgstagare på daglig verksamhet ska kunna hålla kontroll på dagens schema och i kommunikation med föräldrar med annat modersmål än svenska. På två av Vardagas boenden provar vi en digital lösning med optiska sensorer i allmänna utrymmen. Syftet är att ge ökad trygghet för de boende nattetid och underlätta för medarbetarna att prioritera sina insatser. Hanteringen av välfärdsteknik kräver stor respekt för den enskilda personens integritet. Ambea vill vara med att verka för att kraven som ställs utgår från verksamhetens och personens egna förutsättningar, och samtidigt främjar en positiv utveckling inom området.