Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Från och med 2016 gör vi en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Vi gör också kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Du hittar våra bokslut och redovisningar nedan.

2017

Kvalitetsbokslut

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 1

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 2

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 3

2016

Kvalitets- och hållbarhetsredovisning

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsbokslut 2016

Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut, kvartal 1, 2016

Kvalitetsbokslut, kvartal 2, 2016

Kvalitetsbokslut, kvartal 3, 2016

Kvalitetsbokslut kvartal 4, 2016

Tidigare Kvalitetsbokslut

Tidigare kvalitetsbokslut kan laddas ner från Vardagas eller Nytidas hemsidor.