Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Från och med 2016 gör vi en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Du hittar våra bokslut nedan.

 

2018

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut

Ambea kvalitets- hållbarhetsbokslut 2018

 

2017

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut

Ambea kvalitets- hållbarhetsbokslut 2017

 

2016

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsbokslut 2016