Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Från och med 2016 gör vi en gemensam kvalitets- och hållbarhetsredovisning. Vi gör också kvartalsvisa kvalitetsbokslut. Du hittar våra bokslut och redovisningar nedan.

2018

Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut kvartal 1 2018

2017

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut

Ambea kvalitets- hållbarhetsbokslut 2017

Kvalitetsbokslut

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 1

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 2

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 3

Ambea Kvalitetsbokslut kvartal 4

2016

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsbokslut 2016

Kvalitetsbokslut

Kvalitetsbokslut, kvartal 1, 2016

Kvalitetsbokslut, kvartal 2, 2016

Kvalitetsbokslut, kvartal 3, 2016

Kvalitetsbokslut kvartal 4, 2016