Kvalitet och hållbarhet

Sedan 2011 har Ambea redovisat sitt kvalitetsarbete i årliga kvalitetsbokslut. Från 2013 har vi även gjort kvartalsvisa kvalitetsrapporter. Nu har vi gått ytterligare ett steg och tar ett samlat grepp också om hållbarhetsfrågorna.

Hållbarhet är ett begrepp som används mycket i vår omvärld, men ännu inte så frekvent inom vård och omsorg. Hållbarhet handlar om framtiden och hur vi som företag tar ansvar i allt vi gör.

 

Kvalitets- och hållbarhetsbokslut 2017 

Ambeas Kvalitets- och hållbarhetsbokslut 2017

Kontakt

Lena Freiholtz, Kvalitetsdirektör
lena.freiholtz@ambea.se