Jobb och integration på Ambea

Sedan 2016 driver Ambea ett flertal projekt i Sverige för att erbjuda praktik, utbildning och möjlighet till anställning för nyanlända. Vid utgången av 2020 hade 1 200 nyanlända deltagit. Syftet är att hitta värdefulla medarbetare till våra verksamheter och samtidigt underlätta integrationen i samhället. Dessutom är vi övertygade om att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för vårt företags långsiktiga framgång.

Uppskattningsvis hälften av de nyanlända som de senaste två åren kommit in i Ambea har idag fortsatt jobb inom företaget eller studerar vidare till ett omsorgsyrke. Det är ett mycket gott resultat som stärker oss i det fortsatta arbetet.

På Vardagas äldreboenden har vi introducerat yrkesrollen serviceassistenter. Dessa medarbetare, som jobbar sida vid sida med omsorgspersonalen, har genomfört en kortare arbetsmarknadsutbildning och avlastar med olika praktiska arbetsuppgifter såsom matlagning och städning. Det frigör tid för undersköterskorna att ägna sig åt kvalificerade omsorgsuppgifter.

Ofta kan språket vara det största hindret för den som är nyanländ till Sverige. Under 2020 genomförde Ambea ett pilotprojekt med en språkapp som kombinerar språk och spel för rolig och effektiv språkinlärning  – ett arbete som vi fortsätter.

 

2016-2021: Fem år med jobb och integration på Ambea

Framgångsfaktorer, utmaningar, integrationstips till politikerna – läs intervjun med Ambeas kompetens- och mångfaldsstrateg

Se vår jubileumsfilm