Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter.

E-post: ir@ambea.se