Finansiell information

Finansiell data

Justerad EBITA för Ambea.

Finansiella mål

Tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelningspolicy.

Kreditavtal

Ambea har ingå ett låneavtal med Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och DNB Sweden AB, Sverige Filial.