I valberedningen inför årsstämman 2022 ingår:

  • Erik Malmberg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Mikael Holm, Alcur Fonder
  • Anette Dahlberg, Första AP-fonden
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB (publ).

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB
Valberedningen
c/o Johan Regnér
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2022 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 12 maj 2022 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna.

 

Läs om principerna för att utse valberedning i Ambea