I valberedningen inför årsstämman 2020 ingår:

  • Erik Malmberg, utsedd av Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Carl Gustafsson, utsedd av Didner & Gerge Fonder AB
  • Charlotta Faxén, utsedd av Lannebo Fonder AB
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande postadress:

Ambea AB 
Valberedningen
c/o Jacob Persson
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2020 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 15 maj 2020 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna.

 

Läs om principerna för att utse valberedning i Ambea