Valberedningen inför årsstämman 2019 utsågs inledningsvis, baserat på aktieägandet i bolaget per den 31 augusti 2018:

  • Roger Hagborg, Actor SCA, ordförande i valberedningen
  • Carl Gustafsson, Didner & Gerge Fonder AB
  • Mats Qviberg, Investment AB Öresund
  • Lena Hofsberger, styrelseordförande i Ambea AB.

Under oktober månad skedde dock flera ägarförändringar och baserat på aktieägandet i bolaget per den 31 oktober 2018 lämnade Mats Qviberg valberedningen och i hans ställe utsågs:

  • Martin Jonsson, Catella Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen har möjlighet att göra det till e-postadressen: valberedning@ambea.se alternativt till följande adress:

Ambea AB
Valberedningen
c/o Jacob Persson
Box 1565
SE-171 29 Solna, Sverige

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelse till årsstämma 2019 och samtidigt på bolagets webbplats.

Årsstämman kommer att äga rum den 16 maj 2019 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

 

Läs om principerna för att utse valberedning i Ambea