Ledamöter

Dessa personer ingår i Ambeas styrelse.

Styrelsens arbete

Styrelsens främsta uppgift är att ta tillvara bolagets och aktieägarnas intressen.

Styrelseutskott

Styrelseutskott och ledamöter i dessa.