Årsstämman 2020 kommer att hållas den 15 maj klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21 i Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen till: arsstamma@ambea.se

eller via brev till:

Ambea AB
Att: Jacob Persson
Box 1565
SE-171 29 Solna
Sverige

Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2020.