Ambeas årsstämma hålls onsdagen den 16 maj 2019 kl. 10.00 i Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm.

Se nedan för mer information om årsstämman.