Ambeas årsstämma kommer att hållas den 23 maj 2018 kl. 09.00 i Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, i Stockholm.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka en skriftlig begäran till styrelsen till följande adress:

Ambea AB

Att: Louise Tjeder

Box 1565

SE-171 29 Solna. Sweden

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste förslaget ha inkommit senast den 4 April 2018.

 

Valberedning 2018

Valberedning 2018

Pressmeddelande valberedning 2018