...

Stark position i Sverige inom vård- och omsorgssegment med strukturell tillväxt och brist på boenden

 • Ledande positioner inom LSS, Individ & familj och äldreomsorg med fokus på boendeomsorg.
 • Omsorgsmarknaden har en snabbare tillväxt än BNP och tillväxten är solid även under perioder av finansiell turbulens.
 • Privatiseringen drivs av ökade behov av boendeomsorg inom äldrevård och funktionsnedsättning till följd av den demografiska utvecklingen och bristen på boenden i kommunerna.
 • Ambeas marknad karaktäriseras av låg risk för konkurrerande alternativ och krav på komplexa verksamheter, vilket skapar höga inträdesbarriärer relativt till områden Ambea valt att inte fokusera på.

...

Skalbar plattform för framtida tillväxt

 • Organisk tillväxt: framgångsrik och etablerad modell för utveckling av egen regi-enheter med fortsatt stark pipeline.
 • Tilläggsförvärv: värdeskapande förvärv till låga multiplar.
 • Nordisk expansion: en beprövad omsorgsmodell som levererar hög kvalitet och effektivitet som möjliggör expansion i de nordiska länderna.
 • En skalbar styrningsmodell som bidrar till snabb integration av kvalitet och effektiviseringar i nya förvärv.

...

Kvalitetsledande

 • Hög kvalitet driver kundnöjdhet. Vi får goda resultat i de årliga brukar- och enhetsundersökningar som genomförs av Socialstyrelsen och SKR (Svergies kommuner och regioner).
 • Kvalitet genomsyrar hela organisationen och är en integrerad del av Ambeas vision, värderingar, strategi och verksamheter.
 • Ambeas kvalitetsmodell: industriledande kvalitetssystem, koncern-till-enhet styrmodell för att säkerställa en hållbar leverans av hög kvalitet, ledande inom kompetensutveckling (Lära) samt verksamhetseffektivisering och innovation. Kontinuerlig uppföljning av kvalitets-KPI med effektiv och etablerad process mellan koncern och enhet.

...

Attraktiv finansiell profil och värdeskapande

 • Strategisk inriktning mot äldreomsorg och funktionsnedsättning – med högre vårdinnehåll, och egen regi-enheter förbättrar lönsamheten och bidrar till högre intjänande.
 • Hög kassagenerering >90 procent bidrar till god riskhantering och effektiv resursallokering. Omsättningstillväxt kombinerad med ökad lönsamhet och mindre investeringar bidrar till hög kassagenerering.
 • Solid kapitalstruktur.
 • 30 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten ska delas ut, med beaktande av långsiktiga utvecklingsmöjligheter, framtida intäkter, finansiell ställning och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.