Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

KVARTALSRAPPORT

Delårsrapport juli–september 2021

Starkt kvartal med ökad efterfrågan.

Till rapporten

Kalender

IR-kontakt

E-post: ir@ambea.se