Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 14 augusti 2018

Inbjudan till presentation av Ambeas Q2-rapport 2018

Den 21 augusti kl. 07 offentliggörs Ambeas rapport för det andra kvartalet 2018

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson, IR-chef

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se