Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 17 april 2018

Ambeas årsredovisning för 2017

Ambeas årsredovisning samt Kvalitets-Hållbarhetsbokslut för 2017.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se