Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Delårsrapport oktober–december 2020

Ökat resultat trots pandemin.

Till rapporten

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson

Jacob Persson,

chef för IR och Group Business Control

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: ir@ambea.se