Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

KVARTALSRAPPORT

Delårsrapport april–juni 2022

Fortsatt tillväxt och stärkt finansiell ställning.

Till rapporten

Kalender

IR-kontakt

E-post: ir@ambea.se