Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 16 oktober 2018

Ambea har ingått avtal om att förvärva Aleris omsorgsverksamheter

Ambea har ingått avtal om att förvärva samtliga Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark (”Aleris Omsorg”).

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson, IR-chef

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se