Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 21 februari 2018

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Expansion i Norge och ökad egen regi utmärker 2017.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Louise Tjeder

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se