Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

KVARTALSRAPPORT

Bokslutskommuniké januari–december 2022

God organisk tillväxt men högre kostnadsinflation.

Till rapporten

Kalender

IR-kontakt

E-post: ir@ambea.se