Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Företrädesemission i Ambea

Här hittar du prospekt och andra dokument relaterade till Ambeas företrädesemission 2019.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson

Jacob Persson, IR-chef

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: ir@ambea.se