Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 17 maj 2017

Ambeas delårsrapport januari-mars 2017

God tillväxt och lönsamhet under första kvartalet.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Louise Tjeder

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se