Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

DELÅRSRAPPORT

Ambeas rapport för perioden juli – september 2019

Fortsatt resultattillväxt och förbättringar i Norge.

Läs rapporten

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson

Jacob Persson,

chef för IR och Group Business Control

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: ir@ambea.se