Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

KVARTALSRAPPORT

Delårsrapport januari–mars 2021

Tryggt med genomförda vaccinationer inom
äldreomsorgen.

Till rapporten

Kalender

IR-kontakt

E-post: ir@ambea.se