Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

13 februari 2019

Ambeas bokslutskommuniké 2018

Under året har vi genom förvärv och nyöppnade enheter skapat god tillväxt och ökad lönsamhet.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson

Jacob Persson, IR-chef

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se