Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 13 november 2018

Ambea presenterar rapport för det tredje kvartalet 2018

Tredje kvartalet visade liksom tidigare kvartal god lönsamhet och tillväxt.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Jacob Persson

Jacob Persson, IR-chef

Telefon: +46 70 864 07 52
E-post: jacob.persson@ambea.se