Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 14 juli 2017

Ambea förvärvar norska Varphaugen

Ambea fortsätter sin tillväxt i Norge med förvärv av Varphaugen Ungdomshjem, verksamt inom omsorg för barn och unga.

Läs mer

Kalender

IR-kontakt

Louise Tjeder

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se