Investerare

Ambea ska förse kapitalmarknaden med pålitlig, rättvis, uppdaterad och korrekt information om bolagets verksamhet, strategi och finansiella ställning. Vår ambition är att vara ett professionellt, öppet och trovärdigt företag.

Pressmeddelande 20 mars 2017

Ambeas börsintroduktion

Ambea har offentliggjort prospekt. Ta del av webcast inklusive presentation.

Läs mer

Kalender

Louise Tjeder

IR-kontakt

Louise Tjeder, IR- och strategichef

Telefon: +46 731 43 17 68
E-post: louise.tjeder@ambea.se