Tillbaka till historien

Östersundsstudien – ett viktigt bidrag till utvecklingen av äldreomsorgen

2015

Under ett par års tid jämförde forskare två identiska, nybyggda äldreboenden i Östersund. Det ena boendet drivs av kommunen och det andra av Vardaga. Syftet var att jämföra hur driftsformen påverkar äldreomsorgens kvalitet, ekonomi och arbetsvillkor.

Slutrapporten från mars 2105 visade att Vardagas boende var bättre på 8 av 10 kvalitetsparametrar och kommunens boende på 1 av 10. På en parameter låg boendena lika.

– Det är naturligtvis glädjande att Vardaga är bättre på så pass många parametrar, men vi har inte i första hand sett studien som en tävling. Vårt syfte med att delta har varit att bidra till en bättre äldreomsorg och själva lära oss mer om hur vi kan bli bättre, sa Fredrik Gren, VD Ambea när han kommenterade Östersundsstudien.

– Tack vare transparens och gott samarbete snarare än konkurrens, har både kommunens och vårt boende utvecklats och vi har lärt mycket av varandra. Vi har också visat att det går att driva äldreomsorg med hög kvalitet till en lägre kostnad. Studiens resultat är ett viktigt bidrag till utvecklingen av svensk äldreomsorg, avslutade Fredrik Gren.

 

Läs slutrapporten på Vardagas hemsida