Nytida satsar på barn och unga inom området individ och familj

Tillbaka till historien

Nytida satsar på barn och unga inom området individ och familj

2015

Nytida förvärvade 2015 Davsjö, Ungstöd och Kängurun. De tre företagen utgör grunden för Nytidas satsning på barn och unga inom området Individ och familj.

– Den kompetens och det engagemang som bolagen för med sig in i Nytida skapar den plattform som vi behöver för att fortsätta växa inom området Barn och unga. Vad vi fastnade för hos alla tre bolag var det genuina engagemang vi såg både i ledningen och bland personalen på verksamheterna. De har en enorm kraft i personalstyrkan – de vill skapa förändring, påverka människor, förbättra för de människor de arbetar med. sa Katarina Hult, sektorchef i Nytida när satsningen presenterades.

Ungstöd erbjuder individuellt utformade lösningar inom vård, behandling och boende för ungdomar med psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende. Företaget driver öppenvård, stöd- och träningsboende, kvalificerat kontaktmannaskap, jour- och familjehem och familjepedagogiska insatser. Ungstöd bedriver verksamhet i Stockholm, Mälardalen, Örebro-Värmland och Östersund.

Davsjö arbetar med en helhetslösning inom vård, behandling och boende för barn och unga med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Företaget driver öppenvård, utredningsenheter, HVB-hem och träningsboenden för barn och unga med psykosocial problematik och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Davsjö Vård finns framförallt i södra Sverige.

Känguruns behandlingshem ligger i Skara och startade sin verksamhet 1993. På Kängurun arbetar man med behandling av hela familjen genom dygnet-runt-boende, utredningsstöd, umgängesstöd och öppenvård. Kängurun arbetar med familjernas relations- och kommunikationsmönster samt sociala system. Syftet är att synliggöra familjens förutsättningar för positiva och varaktiga förändringar.

 

Läs mer om Nytidas öppenvård här.