Tillbaka till historien

Lära lyfter kunskapsnivån i omsorgen

2016

Lära är Amebas utbildningsverksamhet och samlar all utbildningskompetens inom företagets alla delar. Det handlar om interna medarbetarutbildningar, externa utbildningar samt om forskning och samverkan med högskolor.

Lära logtype

Lära erbjuder kompetensutveckling och utbildning av stöd- och omsorgspersonal i privat och offentlig sektor. Det är redan från start en av Sveriges största fristående utbildare inom området. I Lära ingår efter Nytidas förvärv av Solhagagruppen, 2016, de utbildningar inom autismspektrum och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som tidigare drevs av Solhaga Enigma Education. Här finns också en omfattande utbildningsverksamhet från Vardagas Demensakademin som är en certifieringsutbildning inom demens.

− Vi ser att det finns ett stort behov av fortsättningsutbildningar och kan redan från start erbjuda 50-talet kurser och diplomerade utbildningar inom funktionsnedsättning, äldreomsorg och skola. Det gör oss till en av de största fristående utbildningsverksamheterna inom området. Dessutom kan vi erbjuda skräddarsydda uppdragsutbildningar inom autismspektrum, demens och olika typer av behandlingar, säger Anders Westerholm, chef för Lära.

En viktig uppgift för Lära är också att vara drivande och stödjande i forsknings- och utvecklingsprojekt som på lång sikt förbättrar vård och omsorg i Sverige. Samarbete finns med flera högskolor och universitet i Sverige samt med partners i Storbritannien och övriga Norden. Fokus är verksamhetsutvecklande initiativ kopplade till specialpedagogik, kompetens och digitalisering.

− Man ska känna trygghet i att sektorns medarbetare hela tiden har tillgång till senaste rön den bästa kunskapen och de verktyg som krävs för att möta de människor som är beroende av oss utifrån varje brukares specifika intressen och behov, säger Ambeas VD Fredrik Gren.

 

Läs mer om Lära här