Tillbaka till historien

Järva VIP-skola med fokus på varje elev

2000

Den första av Nytida-skolorna, Järva VIP för- och grundsärskola, startade hösten 2000. Skolan vänder sig till elever med autism och ADHD. Birgitta anställdes knappt två år senare, nyss inflyttad till Stockholm från Kiruna.

– Jag tänkte att i Stockholm finns det massor med olika jobb att välja på, men det första jobbet jag sökte var på Järva VIP och här är jag fortfarande kvar, säger hon.

interiör Järva VIp

Då låg skolan i en gammal lekskola i Ulriksdal, Solna. Först hade ett korttids startats och sedan utökades verksamheten så att de tio barn som gick där även erbjöds skola. Lokalerna var små.

– Vi hyrde också en lägenhet på ett rum och kök ovanpå Vivobutiken i Ulriksdal för att vi inte fick plats, berättar Birgitta.

Skolan växer

När skolans elevantal växte blev det för trångt i Ulriksdal. Flytten gick till Hagalund. Där ligger idag Haga VIP särskolegymnasium, som startades efter några år. 2009 flyttade förskolan och grundskolan vidare till Sollentuna. I dag går här 30 elever i lokaler anpassade efter elevernas behov. Klassrummen är små eftersom undervisningen sker i mindre grupper. Fyra är en lagom stor grupp, menar Birgitta. Det ger möjlighet att både möta och samspela med andra elever, men blir inte rörigt. Då fungerar också en till en undervisning, dvs undervisning mellan enbart en elev och en lärare eller annan medarbetare.

Elever med autism har svårt att passa in

Birgitta berättar att Karin och Ingela som startade skolan 2000 såg att elever med autism har svårt att passa in i både den vanliga skolan och särskolan. På VIP-skolan låg därför fokus på samspel och kommunikation, det som personer med autism generellt har svårt för, samt på att möta varje elev utifrån hans eller hennes förutsättningar. Detta är fortfarande en viktig del av hur man jobbar i VIP-skolorna.

– Vi har mycket kunskap om autism, arbetar lågaffektivt och har en hög personaltäthet där alla arbetar mot samma mål, säger Birgitta.

Arbetssättet är viktigt för att kunna möta eleverna. Många av dem har förutom sina funktionsnedsättningar självskadebeteende eller är utåtagerande och har tidigare misslyckanden i skolan bakom sig. Eleverna kan också ha med sig inlärda negativa beteenden som det tar ett tag att bryta. Men det går när man lärt känna varandra och både förtroende och självförtroende byggs upp.

– Vi har en elev som tidigare slog sönder fönster, men tillsammans har vi tränat så att han slår på fönsterbrädan istället. Det är en fantastik känsla när man lyckas nå sådana resultat, säger Birgitta, som efter snart 15 år på Järva VIP-skola fortfarande stortrivs.

– Det är så jättespännande och utmanande att se alla elever för de unika individer de är och att försöka förstå varför saker och ting händer, vad jag kunde ha gjort annorlunda när saker inte fungerar och hur jag kan göra bättre nästa gång. Det är också väldigt roligt när allting går bra, till exempel om vi åker på en utflykt och alla förberedelser varit riktiga och allt fungerar som det ska.

Läs mer om Järva VIP här