Tillbaka till historien

Demensakademin – en expertgrupp för stöd och kompetenshöjning

2013

Vardaga Demensakademin samlar all kompetens om demens som finns i Vardaga, håller företaget à jour inom forskning och evidensbaserade metoder samt utbildar Vardagas verksamheter.

Demensakademin, som bildades 2013, har skapat ett utbildningskoncept utifrån flera evidensbaserade metoder inom demensvården och skräddarsytt det utifrån Vardagas värdegrund och företagsstruktur. Konceptet innebär att personalen får tre dagars utbildning som följs av vägledning på arbetsplatsen för att förankra de teoretiska kunskaperna i praktiken. En demensansvarig utses på varje avdelning som får extra utbildning. Anslutna äldreboende certifieras och medarbetare och chefer blir diplomerade. Resultatet följs upp och analyseras årligen av Demensakademins expertgrupp.

Närstående erbjuds att delta i studiecirklar med utbildning och stöd som är knutet till varje verksamhet där konceptet införs. Stödet erbjuds kontinuerligt efter behov.

Utvärdering

Demensakademins arbete har utvärderats av P-O Sandman, professor i omvårdnadsvetenskap och verksam bland annat vid Umeå universitet.

Medarbetarna känner bland annat att de fått ökad kompetens, klarar svåra situationer bättre och använder mindre mediciner. De upplever också stöd i att närma sig sina egna ideal för hur god demensomsorg ska utföras.

− Det här har varit ett roligt uppdrag. Det är få verksamheter som gör en så noggrann utvärdering av förändringsarbete som Vardaga har gjort, säger P-O Sandman om utvärderingen.

− Vi är bra på väg med Demensakademin. Vi känner oss nöjda och det vi ska göra nu är att fortsätta att upprätthålla det vi uppnått, säger Liselotte Björk, demensvårdsutvecklare och ansvarig för Demensakademin om resultatet.

Läs mer om Demensakademin