Tillbaka till historien

Vallbostrand satsar på riktiga jobb

1959

Vallbostrand Industri & Hantverk i Vallentuna är en daglig verksamhet där man är noga med att erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter.

Vallbostrand man sågarSå har det alltid varit – även om det i början rörde sig om en liten verksamhet. Det var 1959 som familjerna Odell och Carlsson förvärvade vårdhemmet Vallbostrand i Vallentuna och såg till att erbjuda dagliga sysslor som var meningsfulla. Verksamheten utvecklades efter hand och 1975 byggdes ett stort dagcenter, som det hette på den tiden.

– Det har hela tiden varit en stark inriktning på riktiga arbeten. Det har gällt både den industriella och hantverksmässiga delen av verksamheten.  berättar Maria Wallöf, som är en arbetsledare på Vallbostrand.

Industrisatsningen innebar att man skaffade sig maskiner för plasttillverkning och producerade bland annat nyckelbrickor, konservöppnare och det populära Lusenspelet. På hantverkssidan byggde man upp en keramikverkstad och satsade på yrkeskunnig personal.

Så småningom flyttade verksamheterna till olika platser i Vallentuna. I dag består industriverksamheten av montering, sortering och paketering. Keramikprodukter görs i två verkstäder på beställning och för att säljas i dem egna butiken i centrala Vallentuna. Daglig verksamhet med många utomhusaktiviteter finns också, speciellt anpassade för personer med en funktionsnedsättning inom autismspektrum. Vallbostrand driver även en enhet som arbetar med media.Lusenspelet

Drygt 60 personer är sysselsatta i de dagliga verksamheterna och kommer från flera olika kommuner. Med arbetsmetoder som beskrivs i detalj hjälper Vallbostrand sina arbetstagare att jobba på egen hand. Det kan handla om att delar till keramikfigurer vägs för att slutprodukterna ska hålla samma storlek. Eller som när Lusenspelet paketeras, då finns det mallar som visar var olika delar ska placeras i förpackningen och hur många det ska vara av varje. Lusenspelet går ut på att snabbast bygga sin egen Lusen och säljs i mer än 20 000 exemplar per år.

På frågan vad man menar med riktiga arbeten på Vallbostrand, svarar Maria Wallöf:

– Det är när arbetstagaren känner yrkesstolthet och arbetsgemenskap och tillverkar något som efterfrågas!

Läs mer om Vallbostrand Industri och Hantverk.