Tillbaka till historien

Bergshyddan – sommarvillan som blev föregångare

1922

Bergshyddan startade 1922 i en av Tabergs stora sommarvillor. Genom åren har man legat steget före med bland annat egen simhall och friskola som till och med de politiska motståndarna välkomnade.

I småländska Taberg har det funnits gott om driftiga entreprenörer inom vård och omsorg, och under många år fanns det ett flertal vårdhem på orten. Om man krökte ståltråd i näraliggande och lika företagsamma Gnosjö, så tog man hand om människor i Taberg. Det var ortens stora villor som passade bra för den typen av verksamheter i kombination med den hälsosamma miljön. Villorna hade tidigare byggts som sommarbostäder av framförallt förmögna familjer från västkusten som ville njuta av traktens friska luft. När dessa familjer så småningom drog sig tillbaka stod de stora villorna tomma, lämpliga att göra om till hem för vård och omsorg

1922 skaffade en dam villan med namnet Bergshyddan och startade där en verksamhet för pojkar och män med psykisk funktionsnedsättning. I uppslagsverket Nordisk Familjebok 1924 noteras: ”Af asyler för obildbara sinnesslöa har följande tillkommit:…Bergshyddan i Smålands-Taberg”. Med asyler menas här anstalter.

1957 och efter 35 års hårt arbete var det dags att låta någon annan ta över Bergshyddan och det blev syskonbarnet Barbro. Tillsammans med sin man Lennart Gustavsson utvecklade hon under lång tid Bergshyddan som så småningom gick över till sönerna Mats och Mikael innan Solhagagruppen förvärvade verksamheten 2010. I dag ingår den i Nytida och består av grupp- och serviceboende, barn- och ungdomsboende samt skolor, totalt tolv enheter.

Kombinationen Barbro och Lennart var idealisk på sin tid. Å ena sidan var de duktiga på att ta hand om sina boende. Samtidigt älskade Lennart att bygga och såg till att utöka antalet fastigheter i takt med att sovsalarna skulle avvecklas och man blev allt färre i varje rum. Han var dessutom långt före sin tid genom att i början av 1970-talet uppföra en simhall med 38-gradigt vatten.

En annan anmärkningsvärd satsning var när Bergshyddan ansökte om att starta skola. Det var första och enda gången samtliga politiska partier i Jönköping, även de som allmänt var emot friskolor, sa ”ja” till en friskola. ”Det är klart att dessa barn ska kunna välja skola”, var politikernas gemensamma och bestämda uppfattning.