Våra medarbetare – vår viktigaste resurs

Att arbeta inom Ambea är att göra skillnad för människor som behöver hjälp och stöd. För att rusta medarbetarna arbetar vi med en levande värdegrund, närvarande chefer, kontinuerlig kompetensutveckling och goda karriärmöjligheter. Så utvecklar vi de bästa medarbetarna i omsorgsbranschen.

 

Omsorgsverksamhet är personalintensiv. Rekryteringsbehovet är stort och väntas öka kraftigt de kommande åren som en följd av ett växande omsorgsbehov hos befolkningen i takt med demografiska förändringar. Dessutom krävs betydande ersättningsrekryteringar på grund av stora pensionsavgångar. Att hitta och behålla kompetenta medarbetare är således en avgörande faktor för Ambeas förmåga att fortsätta ge god vård och omsorg.

För att säkerställa kompetensförsörjning arbetar Ambea på en rad olika sätt. Basen är att vara en attraktiv arbetsgivare genom bra arbetsvillkor och arbetsmiljö. Ambea står dessutom ut genom goda utvecklings- och karriärmöjligheter samt närheten till coachande och stöttande chefer i omsorgsarbetet. Viktig är också vår digitaliserade och strömlinjeformade rekryteringsprocess som vi kontinuerligt jobbar för att vidareutveckla.

Värdegrunden ger svaren

Som en stabil bas för alla medarbetare i koncernen finns vår värdegrund Vår värld.

Aktivt ledarskap

Gott ledarskap är en förutsättning för att Ambeas verksamhet ska fungera och utvecklas.

Utveckling och karriär

Inom Ambea är kompetensutveckling ett strategiskt fokus.

Jobb och integration på Ambea

Sedan 2016 driver Ambea ett flertal projekt i Sverige för att erbjuda praktik, utbildning och möjlighet till anställning för nyanlända. Vid utgången av 2020 hade 1 200 nyanlända deltagit. Syftet är att hitta värdefulla medarbetare till våra verksamheter och samtidigt underlätta integrationen i samhället.

Läs mer