Hållbar tillväxt

Runtom i Skandinavien etablerar Ambea nya omsorgsboenden där vi långsiktigt ska erbjuda god vård och omsorg. På så sätt avlastar vi kommuner som är i behov av ökad omsorgskapacitet. Samtidigt bygger och driver vi våra verksamheter effektivt och klimatsmart – för att resurserna ska räcka så långt som möjligt.

När befolkningen växer och åldras behövs hundratals nya omsorgsboenden runtom i Skandinavien. Många befintliga kommunala boenden är dessutom i dåligt skick och behöver ersättas. Dessa trender sätter stor press på kommunerna som har ansvaret för att invånarna – idag och imorgon – får den omsorg de har rätt till.

Att bygga nya omsorgsboenden är en komplex process som kräver både kunskap som kapital och som dessutom tar tid. Ambea har under de senaste åren utvecklat en process för nyetableringar, vilken löpande utvecklas och förbättras. Då vi etablerar många nya boenden skaffar vi oss hela tiden mer kunskap att ta med in i nästa projekt. Det är en stor fördel jämfört med medelkommunen som inte bygger mer än ett fåtal nya boenden och därmed inte har möjlighet till samma kunskapsuppbyggnad.

Sammantaget ger detta oss inom Ambea mycket goda förutsättningar att bygga moderna, attraktiva och ändamålsenliga boenden – som är speciellt anpassade för våra målgrupper. Därigenom hjälpa vi kommunerna att erbjuda sina invånare en god och kvalitativ omsorg. Samtidigt bygger vi yteffektivt för att säkerställa låg energianvändning, och öppnar för nya, effektiva, och därmed finansiellt hållbara, sätt att organisera arbetet.

Ambeas process för nyetableringar

Från lokalisering till anställning av personal. Så här jobbar vi.