Ambeas bemanning byter namn till Klara

Klara är från den 6 mars det nya och enhetliga namnet för verksamheterna Rent a Doctor, Rent a Nurse, Rent a Socionom, Care Team och Elevhälsan som finns inom Ambeas bemanningsverksamhet. Genom namnbytet till Klara förtydligar vi den förändring som branschen och välfärden genomgår. Kvalificerad kompetens och komplexa helhetslösningar ersätter begrepp som stafettpersonal och bemanningsuppdrag.

Varannan tror att autism är en sjukdom

Hur mycket vet svenskarna om diagnoser som ADHD och autism? Min Stora Dag och utbildningsverksamheten Lära har initierat en ny mätning av allmänhetens kunskap och attityder. Den visar på klara kunskapsluckor och fördomar, som riskerar att påverka hur en stor och redan utsatt grupp barn och unga behandlas. Undersökningen som utförts av Novus visar bland

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Första handelsdag i Ambea-aktien

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Inbjudan: Press och analytiker telefonkonferens

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Fredrik Gren om börsintroduktion

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.