Träffa Ambea i Almedalen

Nästa vecka startar politikerveckan i Almedalen, Visby. Ambea är på plats för att diskutera vård- och omsorgsfrågor. På agendan står seminarium om hur samhället ska klara de demografiska förändringarna, effektiva upphandlingar, kompetensförsörjning och integration. Här hittar du oss:   Mer människor, mer service – om samhällets ansvar Arrangör: Business Arena Dag:1/7 2019 15:30 – 16:00

Slutgiltigt resultat av Ambeas övertecknade företrädesemission

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambeas företrädesemission övertecknad

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea offentliggör villkoren för företrädesemission

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea nominerat till Årets mångfaldssmarta företag – igen!

Ambea har även i år valts ut som en av tre finalister till utmärkelsen Årets mångfaldssmarta företag, som delas ut av nätverket MINE i Malmö den 6 december. MINE står för Mentorship Inspiration Networking Education och arbetar sedan 15 år tillbaka tillsammans med företag och  organisationer för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. För att uppmärksamma de företag

Dubbel vinst för Vardaga Silverpark i White Guide 2018

Ett stort grattis till Vardaga Silverpark i Täby! Boendet kammade hem inte mindre än två priser i årets White Guide Senior: Årets Seniormåltid och Årets Boendechef. I motiveringen till Årets Seniormåltid skriver juryn: ”Det som på andra boenden är en sensation, som gourmetmåltider för de gamla, egna höns och eget växthus, är självklarheter här. Årets

Ambea bedriver framgångsrikt arbete för integration av nyanlända

Ambeas arbete med integration av nyanlända genom praktik och arbete är ett av de mest framgångsrika bland svenska företag. Det visar sammanställningar från Arbetsförmedlingen. 500 i 100-klubben I den så kallade 100-klubben, där företag lovar att ta emot minst 100 nyanlända språk- och omsorgspraktikanter under en treårsperiod, är det bara ICA som tagit emot fler

Studie visar hur äldreomsorgen kan utvecklas

I välfärdsdebatten finns en uppfattning att företagen uppnår sin vinst på bekostnad av personalen eller kvaliteten i verksamheten. Vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet i den svenska välfärden saknas dock. För att ge större insikt i debatten har Svenskt Näringsliv låtit konsultföretaget Sirona belysa hur Vardaga, som stor omsorgsaktör, leder och styr sin