Ärenden till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 27 mars

Den 15 maj kl 10.00 håller Ambea årsstämma för 2020 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 21, i Solna. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen. Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2020. Läs mer här.

Vinnare av kvalitetspriset 2019 utsedda!

I torsdags delades kvalitetspriset ut för femte året i rad – nu också till verksamheter i Stendi och Altiden. Glada och välförtjänta vinnare blev Jordbodalen för Vardaga, Ekbacka för Nytida, Avdeling Skibotnsenteret för Stendi och Altiden Handicap för Altiden. Sedan 2015 delar Ambea ut kvalitetspriser för att lyfta och uppmärksamma enheter som tagit ett helhetsgrepp kring

Ambea deltar i AI-projekt med inriktning på språkinlärning

Techbolaget Lingio och forskare från KTH kommer att utveckla det digitala AI-lärandet med fokus på språkinlärning. Projektet är finansierat genom Vinnova och är en av de största satsningarna inom språk och artificiell intelligens i Sverige. Ambea deltar i projektet för att kunna stärka medarbetarnas språkkunskaper. Målet med forskningen är att utveckla AI-metoder som effektiviserar språkinlärning,

Grönt ljus för jämställdheten på Ambea

Ambea tar ett rejält kliv uppåt och rankas nu som börsens sjunde mest jämställda bolag, visar stiftelsen Allbrights lista för 2019. Stiftelsen Allbright jobbar för jämställdhet i näringslivet och rankar årligen börsbolagen efter andelen kvinnor i ledningsgruppen, i linjeposition och i styrelsen. I år hamnar Ambea på plats nummer sju och behåller därmed en solklar

Träffa Ambea i Almedalen

Nästa vecka startar politikerveckan i Almedalen, Visby. Ambea är på plats för att diskutera vård- och omsorgsfrågor. På agendan står seminarium om hur samhället ska klara de demografiska förändringarna, effektiva upphandlingar, kompetensförsörjning och integration. Här hittar du oss:   Mer människor, mer service – om samhällets ansvar Arrangör: Business Arena Dag:1/7 2019 15:30 – 16:00

Slutgiltigt resultat av Ambeas övertecknade företrädesemission

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambeas företrädesemission övertecknad

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.

Ambea offentliggör villkoren för företrädesemission

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong eller Singapore.