Fem år med jobb och integration på Ambea!

Våren 2016 startade Ambea sitt första integrationsprojekt. Sedan dess har fler än 1 200 nyanlända gjort praktik eller haft anställning inom koncernen – och de senaste två åren har hälften gått vidare till jobb eller studier till ett omsorgsyrke. Det är vi stolta och glada över! Nina Thorén Forsanker, kompetens- och mångfaldsstrateg på Ambea som varit med

Ärenden till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 19 mars

Den 12 maj kl 10.00 håller Ambea årsstämma för 2021 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 21, i Solna. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen. Begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 19 mars 2021. Förslag skickas per e-post till arsstamma@ambea.se eller via brev till: Ambea AB Att: Jacob Persson Box

Anmälan till årsstämman 2020

Årsstämma i Ambea hålls fredagen den 15 maj 2020 klockan 10.00 på Ambeas huvudkontor, Evenemangsgatan 21, Solna. Dörrarna öppnas klockan 09.30 och registrering pågår till klockan 10.00 då dörrarna stängs. Instruktioner för hur du anmäler dig till årsstämman hittar du här.  Vem har rätt att delta? Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall – vara införd i

Ambea delar med sig av erfarenheter och arbetssätt kring coronaviruset

Behovet av kunskapsutbyte och samverkan är stort i spåren av coronapandemin. Därför bjöd Ambea in Sveriges MAS:ar, medicinska ansvariga sjuksköterskor, till ett webbmöte på onsdagen där vi delade med oss av kunskap och erfarenhet som byggts upp i organisationen den senaste månaden. Maria Green-Gadelius (bilden), kvalitetsdirektör på Ambea – hur kom det sig att mötet

Förslag om utdelning dras tillbaka och påverkan av covid-19 på första kvartalet och helåret 2020

Med anledning av den ökad osäkerhet som spridningen av covid-19 orsakat och påföljande ekonomiska effekter har styrelsen i Ambea beslutat att dra tillbaka förslaget om utdelning till årsstämman, vilket tidigare publicerats i bokslutskommunikén. Ambea bedömer att nettoomsättning och EBITA påverkas till mindre grad av covid-19 under det första kvartalet. Under det andra kvartalet ser Ambea

Ambea samarbetar med SAS för att hitta personal

Ambea har inlett ett samarbete med flygbolaget SAS för tackla de ökade sjukskrivningarna i spåren av coronaviruset. Samtidigt skapas tillfälliga jobb inom främst äldreomsorgen för SAS-personal som på grund av flygstoppet inte längre kan arbeta där. De personer från SAS som anställs får en introduktionsutbildning som ger grundläggande kunskaper om såväl lagar och regler inom

Så arbetar Ambea mot det nya coronaviruset (Covid-19)

Att förhindra infektioner är en viktig del av vård- och omsorgsarbetet. Ambea tar situationen kring det nya coronaviruset (Covid-19) på största allvar. Vi följer utvecklingen noggrant och följer nationella myndigheters rekommendationer. Inom Ambeas verksamheter finns äldre och andra omsorgstagare i riskgrupp för coronaviruset. Det är vår högsta prioritet att skydda dem från smittan.  Åtgärder Nedan är ett urval

Ärenden till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 27 mars

Den 15 maj kl 10.00 håller Ambea årsstämma för 2020 på huvudkontoret, Evenemangsgatan 21, i Solna. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman ska skicka in det skriftligen. Begäran ska ha kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2020. Läs mer här.

Vinnare av kvalitetspriset 2019 utsedda!

I torsdags delades kvalitetspriset ut för femte året i rad – nu också till verksamheter i Stendi och Altiden. Glada och välförtjänta vinnare blev Jordbodalen för Vardaga, Ekbacka för Nytida, Avdeling Skibotnsenteret för Stendi och Altiden Handicap för Altiden. Sedan 2015 delar Ambea ut kvalitetspriser för att lyfta och uppmärksamma enheter som tagit ett helhetsgrepp kring

Ambea deltar i AI-projekt med inriktning på språkinlärning

Techbolaget Lingio och forskare från KTH kommer att utveckla det digitala AI-lärandet med fokus på språkinlärning. Projektet är finansierat genom Vinnova och är en av de största satsningarna inom språk och artificiell intelligens i Sverige. Ambea deltar i projektet för att kunna stärka medarbetarnas språkkunskaper. Målet med forskningen är att utveckla AI-metoder som effektiviserar språkinlärning,