Ambea offentliggör prospektet avseende företrädesemissionen