Strategi för hållbar omsorg

Kvalitet och hållbarhet är en integrerad del av Ambeas strategi och engagerar hela företaget, från varje enskild medarbetare till vår styrelse. På dessa sidor läser du om Ambeas strategi för hållbar omsorg – för individen och för samhället.

Ambeas uppdrag är att skapa en trygg omsorg som räcker till alla. För att lösa uppdraget använder vi oss av tre strategier som är långsiktiga och hållbara för samhället, omsorgstagarna, medarbetarna och miljön. Dessa strategier utgör också basen för en god affärsmässig utveckling i Ambea.

Våra tre strategier:

Klimat och miljö: Halverat klimatavtryck till 2025

Ambea ska minska de klimatavtryck vi kan påverka med 50 procent till utgången av år 2025 och med 30 procent redan under 2020–2021. Allt jämfört med basåret 2019. Mål fastställdes av Ambeas styrelse under 2020.

Läs mer om vårt klimatarbete

 

 

 

Med hänsyn till individ, samhälle och planet

Hur hänger det ihop? Figuren illustrerar hur Ambeas strategier och hållbarhetsarbete samverkar. Du läser också mer i vår årsredovisning med kvalitets- och hållbarhetsrapport.