Tillsammans med över 14 000 experter på omsorg har vi en stor uppgift: att bidra till att lösa välfärdsutmaningen.

Våra verksamheter

Vardaga är Sveriges största privata aktör inom äldreomsorg med över 80 boenden inom både somatik och demensomsorg samt hemtjänst runt om i landet.

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning. Nytida har ca 250 verksamheter.

Lära utbildar och handleder inom LSS, SoL, äldreomsorg och skola. Lära finns i hela Sverige och kan skräddarsy utbildningar. 

Rent-A-Nurse är en av de största aktörerna i branschen och hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare med sjuksköterskebemanning.

Careteam erbjuder bemanning med erfaren personal för sjuksköterskepatruller och rehabteam inom äldreomsorgen.

 

Rent-A-Socionom hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare med socionombemanning.