Tillsammans med över 14 000 experter på omsorg har vi en stor uppgift: att bidra till att lösa välfärdsutmaningen.

Våra verksamheter

Vardaga är Sveriges största privata aktör inom äldreomsorg med över 80 boenden inom både somatik och demensomsorg samt hemtjänst runt om i landet.

Nytida är Sveriges ledande aktör när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning. Nytida har ca 250 verksamheter.

Rent-A-Doctor har hjälpt den svenska vården med kvalificerade läkare i snart 20 år och har över 8500 läkare inom de flesta specialiteter i sin databas.

Rent-A-Nurse är en av de största aktörerna i branschen och hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare med sjuksköterskebemanning.

Careteam erbjuder bemanning med erfaren personal för sjuksköterskepatruller och rehabteam inom äldreomsorgen.

 

Rent-A-Socionom hjälper både offentliga och privata uppdragsgivare med socionombemanning.